משפט פלילי

Symbols of law - scale, hammer and Themis

ההליך הפלילי

במרבית המקרים, ההליך הפלילי מתחיל עם תלונה במשטרה על ידי קורבן עבירה ו/או על ידי אדם שהיה עד לביצוע עבירה שאותה קלט בחושיו (ראה מישהו גונב/שמע יריות/הריח עשן). עבירות מסוימות בהן אין מתלוננים ולכן אינן מדווחות, ניתן לגלותן אך ורק על ידי פעילות יזומה של המשטרה. העבירות העיקריות בקבוצה זו הן: עבירות הסמים, עבירת השוחד, משחקים אסורים והימורים, נשיאת סכין, אמחל”ח ועוד, כל אלו חוסות תחת השם “עבירות חשיפה” – עבירות שחשיפתם תלויה בפעילות יזומה של משטרת ישראל.

בדרך כלל, הרשות החוקרת שבידה תופקד האחריות לניהול החקירה היא הרשות שבמחוז פעילותה בוצעה העבירה הנחקרת. כך למשל, נפרצה דירה בנתניה, אגף החקירות של משטרת נתניה ינהל את החקירה, גם אם חשוד העבירה מתגורר בתל אביב כדרך קבע. 

מקרה אחר בו נגנב רכב מנתניה, אך החשוד נתפס בעודו נמלט ברחובות בתל אביב לאחר שתקף שוטרמתחנת משטרת תל אביב שעה שניסה להימלט ממנו, משטרת תל אביב עשויה לחקור את העבירה משום שהעבריין ביצע עבירה נוספת של תקיפת שוטר בחמוז שלה.

אלו הם שלבי ההליך הפלילי לאחר הגשת תלונה ו/או פעולה יזומה של משטרת שיראל:

חקירת משטרה > מעצר ימים > כתב אישום > מעצר עד תום הליכים > משפט הפלילי ופסק דין.

חקירת משטרה

תחילה יש להבחין בין שני הליכי חקירה עיקריים: 

חקירת עד – במקרים רבים עשויה להתרחש כבר בזירת הפשע באמצעות רישום העדות על ידי שוטר שהיה במקום או על ידי הזמנת העד לתחנת המשטרה לשם מתן העדות ורישומה. בשונה מחקירת חשוד שמיד יפורט גם עליה, לעד אינה קיימת “זכות שתיקה” ועליו לענות על שאלות החוקר גם אם תשובויו עליהן עשויות להפלילו בביצוע עבירה פלילית. הפללתו העצמית של העד במהלך מתן העדות מטילה על החוקר את החובה להכריז בפניו כי מעתה הפך הוא לחשוד וכל המשמעויות הנובעות מכך.  

חקירת חשוד / “חקירה תחת אזהרה” – בטרם כל, על החוקר להכריז בפני החשוד כי הלה נחקר תחת אזהרה וליידע אותו בדבר זכויותיו הבסיסיות ביותר בשלב זה שהן, “זכות השתיקה” ו”זכות ההיוועצות בעורך דין“. יידוע החשוד בדבר זכיותיו הינו בגדר קודש הקודשים מבחינת הליך חקירה תקין וקביל. לולא זה, הליך החקירה הפך מזוהם ודין הדברים שנאמרו/נרשמו להיפסל. 

לא בכדי זכות ההיוועצות בעורך דין קדושה עבור החשוד, פצע פיו בחקירה ישמש כנגדו בהליך המשפטי לכן הדברים שיאמרו הינם בעלי חשיבות רבה. כאשר החשוד מממש זכות זו הוא מגייס למלחמתו לוחם מנוסה שמכיר את הזירת הקרב היטב. עורך דין מנוסה יודע היטב כיצד השטרה בונה תיק סביב העבירה הספציפית עליה נחקר החשוד ולכן, לאחר שיחה מעמיקה עם הלקוח וגורמי החקירה, יוכל הוא למסור את הגירסה האידיאלית מבחינתו.

מעצר ימים

הכלל אומר כי, אין לעצור חשוד לצרכי חקירה מעל 24 שעות ללא הארכת מעצרו על ידי שופט (לכלל קיימים חריגים לפיהם במקרים מסוימים כמו חשש לשיבוש הליכי חקירה, ניתן להאריך המעצר ב- 24 שעות נוספות על ידי קצין משטרה מוסמך). 

כמעט תמיד, ינסו חוקרי המשטרה לשכנע את שופט המעצרים כי ישנן פעולות חקירה דחופות אשר אינן סובלות דיחוי ולצורך כך, יבקשו הארכה בת ימים ארוכים לצורך השלמת פעולות אלו כשברוב המקרים כלל אין צורך בתקופה כה ארוכה. בשלב זה, הסתייעות בעורך דין מנוסה בתחום הפלילי חשובה ביותר ואפקטיבית ביותר עבור חשוד, וזאת מן הטעם הפשוט כי עורך דין מנוסה, מפנה שאלותיו לחוקר הטוען בפני שופט המעצרים, ודורש ממנו הבהרות לגבי פעולות החקירה התוכננו עבור החשוד.עורך דין מנוסה מכיר היטב את היקף פעולות החקירה, ובמרבית המקרים מצליח לשכנע את שופט המעצרים בצימצום משמעותי של ימי המעצר ואף להורות על שיחרורו המיידי של החשוד, בתנאי כי זה יתייצב בתחנת המשטרה לצורך השלמת אותן פעולות, כשבפועל, החשוד שוהה בביתו ולא בבית מעצר.

מעצר שווא

ישנם מקרים בהם נשללה חירותו של אדם שלא לצורך, על סמך ראיות לא מבוססות ועל לא עוול בכפו. במקרים אלה ניתן לתבוע את המדינה ולדרוש פיצוי בגין אותם ימי מעצר, סעיף 38 לחוק המעצרים מגדיר את העילות והתנאים הנדרשים לקבלת פיצויים במקרה של מעצר שווא. בעניין זה מומלץ  להתייעץ עם עורך דין המנוסה בתחום.

כתב אישום

לאחר חקירת משטרה רשויות התביעה מחליטות האם יש ראיות מספקות להגשת כתב אישום. כתב אישום הנו המסמך אשר פותח את ההליך הפלילי, בעצם המדינה תובעת את האזרח, אשר ייקרא מעתה “הנאשם”. בכתב אישום יהיה את שם הנאשם, עובדות העבירה, סעיפי האישום ופרטים טכנים נוספים.

עורך דין פלילי מנוסה יעתיק ויעיין בחומר החקירה, ויבחן האם יש הלימה בין העובדות והאישומים המפורטים בכתב האישום לחומר החקירה. לאחר ניתוח מעמיק ניתן יהיה לפעול מול רשויות התביעה ובית המשפט כדי להגיע לתוצאה הרצויה הטובה ביותר.

במקרים מסויימים יכול להיות שאף יהיה ניתן לבטל את כתב האישום נגדך ולהמנע מהליך פלילי.

מעצר עד תום הליכים

עם הגשת כתב האישום עשויה לרחף עננה נוספת מעל ראשו של החשוד והיא הגשת בקשה למעצר עד תום הליכים על ידי התובע. הליך המעצר עד תום הליכים הוא מעין משפט בתוך משפט אשר ככלל, יתקיים בפני שופט אחר שלא דן בהליך העיקרי וזאת על מנת שהשופט שדן בתיק לא יגבש דעה על הנאשם מאחר והוא נחשף לחומר הראיות שנאסף על ידי המשטרה בשלב החקירה.

הליך זה הנו הליך מיוחד, בו במחוקק התיר שלילת חירותו של אדם למספר רב של חודשים (במקרים מיוחדים אף מעבר לכך) עוד בטרם הורשע. לכן, על גורמי התביעה שבכוונתם לבקש לעצור נאשם עד תום ההליכים לעמוד במספר קריטריונים:

מסוכנות /או חשש להימלטות: על גורמי התביעה לשכנע את בית המשפט כי הנאשם מסוכן בהיותו מחוץ לכותלי המעצר, הוא עושי לפגוע באחרים או לשוב ולבצע את העבירה בה מואשם. באשר להימלטות, על התביעה להראות שישנו חשש ממשי שאלמלא הנאשם ישהה במעצר, ימלט הוא מהמשפט.

ראיות לכאורה: בנוסף לאמור, על גורמי התביעה להראות לבית המשפט כי על סמך חומר הראיות המצוי בחיקם, קיימים סיכויי הרשעה גבוהים וזאת מבלי להיכנס לעובי הקורה ולבחון את הראיות לעומקן.

בהינתן וגורמי התביעה הצליחו לשכנע את בית המשפט כי הקריטריונים דלעיל אכן מתקיימים, עשוי בית המשפט להיעתר לבקשתם ולהורות על מעצרו של הנאשם עד תום ההליכים בעניינו.

מנגד, סנגורו המנוסה של הנאשם מסוגל לערער את קיומן של הראיות לכאורה ולהראות לבית המשפט כי ההפך הוא הנכון וכי אין בידי התביעה ראיות חזקות אשר יצדיקו את שלילת חירותו בשלב זה של ההליך. ואף, עורך דין מנוסה במשפט הפלילי יכול לשכנע את בית המשפט כי כלל אינה נשקפת מסוכנות מהנאשם וזאת תוך הבאת ראיות מטעמו לרבות מקרים דומים מהעבר בהם בית המשפט דחה את בקשת התביעה למעצרו של הנאשם עד תום הליכים

המשפט הפלילי ופסק הדין

שריקת הפתיחה של המשפט הפלילי היא בהקראת כתב האישום לנאשם ותשובתו אליו – הודאה או כפירה. 

אם הודה הנאשם, אזי ניגש בית המשפט להכרעת הדין ובמרית המקרים ירשיע את הנאשם בעבירות המיוחסות לו. 

אם כפר הנאשם (כפירה חלקית או מלאה) יחל שלב שנקרא “שלב ההוכחות” או “משפט הוכחות”. בשלב זה, התביעה מציגה תחילה את ראיותיה ומעידה את העדים מטעמה, כאמור, הראיות חייבות להיכלל בחומר החקירה שהועתק קום לכן על ידי סנגורו של הנאשם או על ידי הנאשם עצמו (במקרים בהם אינו מיוצג), כך שהלכה למעשה, התביעה משחקת “בקלפים פתוחים” ואינה יכולה “להפתיע” את הנאשם בראיות שלא מודע אליהן. 

מנגד, ההגנה “משחקת בקלפים” סגורים, לכן ניתן להביא ראיות חיצוניות שהתביעה כלל אינה מודעת להן ובכך לערער את ראיותיה של התביעה ואף למוטט אותן כליל – זהו אחד היתרונות הבולטים במשפט הפלילי שכן, הנאשם מתמודד מול עוצמה הכבירה ומשאביה הבלתי פוסקים של התביעה במסגרת ההליך הפלילי. 

 בסיומו של שלב ההוכחות, ניתנת לצדדים הזדמנות לסכם את ראיותיהם ורק לאחר מכן מגיע שלב הכרעת הדין שהינו חלק מפסק הדין.

בהינתן ולאחר שלב ההוכחות החליט בית המשפט לזכות את הנאשם, דאז הכרעת הדין תהפוך לפסק הדין.

 המצב הנגדי, בו בית המשפט הגיע לכלל מסקנה כי הראיות מצביעות על כך שהנאשם ביצע את העבירות שיוחסו לו מעבר לכל ספק סביר, אז יורשע הנאשם ובכך יתקדם לשלב האחרון בהליך שהוא שלב הטיעונים לעונש.

כאמור, שלב הטיעונים לעונש יתקיים אך ורק בסיטואציה בה הנאשם הורשע במיוחס לו, וכעת תפקיד הסנגור הוא לשכנע את בית המשפט כי על אף שהנאשם הורשע בביצוע העבירה, יש להתחשב במספר גורמים מקלים כגון גילו של הנאשם, עברו הפלילי, הנסיבות שהובילו אותו לביצוע העבירה, שיקומו של הנאשם ונסיבות רבות נוספות. 

לאחר שבית המשפט יגזור את עונשו של הנאשם – הכרעת הדין וגזר הדין שניהם יחד יהפכו לפסק הדין.

אנו נעזור לכם בתהליך, השאירו פרטים וקבלו ייעוץ דיסקרטי