עבירות רכוש

אם נשוב בגלגלי הזמן לתקופת ראשית האנושות ונבחן את אמות המוסר של אבות אבותינו, לא נופתע לגלות כי עבירות הרכוש, נמנות עם חוקי ה”אל עשה” העתיקים ביותר. כיום, עבירות הרכוש על כל גווניהן, מעסיקות רבות את רשויות אכיפת החוק בשל היותן הפופולריות שבעבירות הרחוב. מהרגע בו עבירות הרכוש זכו בטייטל עבירות “מכת מדינה”, עקרון ההרתעה הוא שמוביל את בתי המשפט בעת גזירת העונש ויינתן לו משקל עודף ביחס לעקרונות האחרים כגון שיקום.

עבירות הרכוש מעוגנות בפרק י”א לחוק העונשין תחת הכותרת “פגיעות ברכוש”, ואלו הבולטות שבהן:

גניבה

גניבה היא נטילת דבר ללא הסכמת בעליו, במרמה ובחוסר תום לב, כשהוא מתכוון לשלול את הדבר מבעליו שלילת קבע.

דין פרוטה כדין מאה – האמנם?

חוק העונשין עושה אבחנה מדוקדקת למדי בערכו של “הדבר” הנגנב מבעליו. כך למשל, הגונב מחשב נייד מסתכן בעונש שהוא עד 3 שנות מאסר ומנגד, הגונב דבר בעל ערך היסטורי ותרבותי או הגונב דבר שערכו מעל 500,000 ₪ עשויים להיגזר עליו עד 7 שנות מאסר. אף חמור יותר במקרה של גניבת נשק, אז עשויים להיגזר על הנאשם 10 שנות מאסר.

גניבת רכב:

על אף שגניבת רכב לרוב היא נטילת דבר מבעליו במובן הזה שלרכב יש בעלים יחיד וזה בשונה נטילת דבר בעל ערך היסטורי תרבותי אשר לו בעלים רבים – הציבור בכללותו, החליט המחוקק לקבוע לעבירת גניבת הרכב רף ענישה מחמיר יותר, היות ועבירה זו הינה בגדר “מכת מדינה” ועל פי הנתונים, בשנת 2019 נגנבו בישראל כ- 10,000 רכבים (ירידה דרסטית בהשוואה לשנים קודמות) אך עדיין מדובר בכ- 30 רכבים ליום! משום כך, ישנו אינטרס מובהק בהרתעת גנבי הרכב ומכאן העונש החמור.

כידוע, לנסיבות ביצוע העבירה משקל רב. האם יחסו של בית המשפט בעת גזירת העונש כלפי אדם שתכנן לבצע את העבירה ורכש כלים לשם כך שווה ליחס של אדם שביצע את העבירה בנסיבות “ספונטניות” יותר? 

עורך דין מנוסה בתחום הפלילי ידע למנף את נסיבות ביצוע העבירה לטובת הלקוח אף כשמדובר בנסיבות שאינן מחמיאות בהסתכלות ראשונית.

שוד

הגונב דבר, ובשעת מעשה או בתכוף לפניו או לאחריו מבצע או מאיים לבצע מעשה אלימות באדם או בנכס כדי להשיג את הדבר הנגנב או לעכבו אצלו או כדי למנוע התנגדות לגניבת הדבר או להתגבר עליה, הרי זה שוד, ודינו של השודד – מאסר 14 שנים.

עבירת השוד מגלמת בתוכה שתי עבירות: גניבה ואלימות ובכך הופכת עבירת השוד לעבירה בעלת רף חומרה גבוהה שלצידה עונש מאסר ממושך יותר וזאת על אף היות הדבר שנגנב בעל ערך פחות יחסית.

שוד מזוין

אנו רגילים לחשוב כי שוד מזוין הוא בהכרח כזה שנעשה בנשק חם או באיומי סכין. אכן דוגמאות אלו עונות להגדרה של שוד מזוין אך לא כך בלבד. דיי לשודד במהלך השוד ליטול חפץ ולהכות באמצעותו את הנשדד בכדי שהמעשה יחשב לשוד מזויין. 

שוד מזוין הוא בין העבירות החמורות שבספר החוקים ולצידה עונש של עד 20 שנות מאסר.

עבירת הגניבה עשויה להפוך במהרה לעבירת שוד ואף לשוד מזוין, מקרים אלו נפוצים כאשר הגנב נתפס בשעת מעשה ומתעמת עם בעל הנכס הגנוב. האם להתפתחויות מסוגים אלו ישנה משמעות בעת קביעת חומרת התיק אם מבחינת גורמי התביעה או עם מבחינת בית המשפט בעת גזירת העונש? כמובן שכן. 

לכן, כבר בשלב החקירה מומלץ לפנות לעורך דין מנוסה בתחום הפלילי על מנת שיוכל לסייע ללקוח למסור את גרסתו בצורה המיטבית ולהימנע מחזיתות נוספות.

אנו נעזור לכם בתהליך, השאירו פרטים וקבלו ייעוץ דיסקרטי